หน้าทำไม่ยาก ใช้แค่กะทิกะแป้งข้าวเจ้าเคี่ยวให้จับตัวเป็นก้อน
แล้วใส่ถุงต้องมีหัวบีบด้วย ไม่งั้นไม่เป็นสายออกมาแบบสวยๆ