Presentatie resultaten onderzoek koninginnedag 2009