ใช้ IE8 แต่ทำไม Twitter ยังเตือนให้ใช้บราวเซอร์รุ่นใหม่กว่านี้อีกนะ ?