Goin live @KideroEvans . @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @CitizenTVKenya @DMuchemi