. @KDFInfo @PoliceKE ...done! :-( @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @CitizenTVKenya