ถอยออกมาหนึ่งก้าว แล้วค่อยเดินหน้าต่อ Let’s just step back and looking at all the option
 #Pookchanow #illustrator