ภาระกิจนี้เพื่อเธอ #ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง #ถ้ารู้ก็คงไม่บอก #ซ้อมๆ @Kacha_AF8 @TaoPhiangphor #Paris #gogo