#LifestyleSATURDAYS at @SaturdayBELASCO HOSTED BY COVER MODEL @MasikaKalysha & FRIENDS RSVP txt323.523.5851 #DTLA