#US-funded #Egypt-Gaza border still kills #Palestinians | جدار #مبارك يقتل الفلسطينيين _ #الجدار_الفولاذي 

Photo: Bliss Street, #Beirut #Lebanon 2010 | الصورة: شارع بليس - #بيروت #لبنان ٢٠١٠ 

#غرافيتي #جرافيتي #فن_الشارع #غزة #غزة_تقاوم #فلسطين_تقاوم #فلسطين #مصر #graffiti #streetart #gaza #palestine #gazaunderattack