Offshore installatieschip Aeolus operationeel. ligt voor Noordwijk (Luchterduinen) http://www.noordwijkactueel.nl