Pffffff #obama #hypocrite #freePalestine #freeGaza