หืมมมมมมม์ ........ กบวไปทางไหน? ทำไมรูปทีเซอร์กับความจริงมัน ดีอย่างนี้ ??