Самосбъдващото се пророчество и как КТБ са право в целта с това копи от последния брой на Premium Lifestyle