I have made history @WhiteHouse . @calvin_ski @KTNkenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @CitizenTVKenya