Jason Schwartzman, aka Cousin Ben in #MoonriseKingdom, celebrates his birthday today. 
http://ow.ly/ytOzw