#Xi`an #Weinan views : 1300  Xi`an-Weinan#Xiewang_Motorway_Interchange_&_210_County_Road_&_G5_&_G65 #B  aqiao #Xi'an #Shaanxi #China #G045 #Lintong #Xi'an #Shaanxi #China #