Fan 16.30-18.00 wurkbesite @fnpfryslan en @fnpljouwert oan @wtclmm. Wurdt #MKB yn #Fryslân genôch fasilitearre?