#โซวอน #อซฟ. #ติ่งเกาหลี พึงระลึกไว้ว่าตัวเองเป็นใคร มีหน้าที่อะไร
#เอารอยยิ้มของแทยอนกลับมา #kimtaeyeon #fighting