Governor @KideroEvans http://fb.me/6XcYhwzLV . @KTNKenya @CapitalFM_kenya @ntvkenya @citizentvkenya