Kummsch uf st. Gallen, wär grad super guat. Uf a drinkle...kasch denn oh bei mir übermachta) musch net heim fahra) kasch alls ho was bruchsch