@DonnieWahlberg #cruisingvicariouslyparty #pickme #havenoshame #loveaparty #getmeontheboat #please #thankyou