I win! Them v The Republic @KTNKenya @CapitalFM_kenya @CitizenTVKenya @NTVKenya