iki jamanku cilik mbyen :v
paling thun 90' an mbyen :v
#modus
@TiangSepuh