I relate to this Loki GIF on a spiritual level. #needtoknowallthethings