PLANETIC

@EXOplanetVN

120201 | Official Planetic's twitter | We are the very first fansite of EXO in Vietnam | Contact: exoplanetvn@gmail.com

[BAEKSTAGRAM] [22.05.14] "Ngay cả lúc nằm sấp như này anh cũng đẹp trai dữ dội luôn... Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh nên mới có vụ đó nhé... E hèm #Chúcmừngsinhnhật.NhómtrưởngKimJoonMyeon"

"Ngay cả lúc nằm sấp như này anh cũng đẹp trai dữ dội luôn... Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh nên mới có vụ đó nhé... E hèm #Chúcmừngsinhnhật.NhómtrưởngKimJoonMyeon"

Source: Baekhyun's IG
E-trans: fy-exo
#M

Views 182

737 days ago

[BAEKSTAGRAM] [22.05.14] "Ngay cả lúc nằm sấp như này anh cũng đẹp trai dữ dội luôn... Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh nên mới có vụ đó nhé... E hèm #Chúcmừngsinhnhật.NhómtrưởngKimJoonMyeon"

"Ngay cả lúc nằm sấp như này anh cũng đẹp trai dữ dội luôn... Bởi vì hôm nay là sinh nhật anh nên mới có vụ đó nhé... E hèm #Chúcmừngsinhnhật.NhómtrưởngKimJoonMyeon"

Source: Baekhyun's IG
E-trans: fy-exo
#M

0 Comments

Realtime comments disabled