Backhander by #Blackhawks Leddy. Dayum!  #CHIvsLAK #StanleyCupPlayoffs