Skadorna som måndagens oväder åsamkat hotellet som jag vistats på under de gångna dagarnas @FacketKommunal-kurs: