thx Albrighton & Delfouneso #albrighton #delfouneso #avfc #goodbye #thanks #thx