7mo. Curso Teórico-Práctico de Bioinformática Aplicada