Onder de zon bloeit de liefde op. Mensen leggen hun liefde graag vast voor de buitenwereld, in het Vindhek