Από την Ελευθεροτυπία της 16ης Μαίου. #Soma #Erdogan #Turkey