ลองเอารูปที่วาดแลกกับเพื่อนมาเทียบกัน เห็นแล้วตลกดีพิลึก