@Aamirliaquat Kisi ko Ghar Mila Hisse Main Kisi Ko Kuch
           Main Ghar Main Sb Se Chota tha Mere Hisse Main #Maa Ai...!!