11/05/2014 Haikyu #6 - Shoyo Hinata always reminds me You Hazuki.