ภาพอีกมุม  แสดงส่วนโครงสร้าง ที่ยังสามารถรับน้ำหนักได้ ไม่มีรอยร้าว  #thailand #earthquake