Hindi ko 'to naranasan... kapalit ng course na gusto ko. Lol.