[GIF] lần 2 xem lại vẫn bị ngược đến chết khiếp :( #tfboys (cre: KarRoy竹马蛋卷儿) #karry