Vappenkatten rapporterar: många hatti-fnattar på Vårdberget. Run for the hills, nej, away from..! Hemmavapp nu.