#Karry's cute smile xd Khải cười đáng yêu quá a :( #tfboys (cre: 某霏)