WILD WIN!!!!! I <3 you, Granlund. #MNWild #becauseitsthecup