Bu tiene lg menjelaskan statistics populasi manta yg semakin menurun :( #SaveMantaRays #SaveSharks