ฮึบ! ฮึบ! หน้าwebเราใกล้ที่1 เข้าไปทุกที
> http://bangmusicawards.bangchannel.com/vote.php 
> พิมพ์ D1 sms 4642464
  #kangsom #KS"