Holding Charles Montgomery Book, @TheHappyCity, in front of @TransMilenio #BRT Station in #Bogotá!
#TOpoli #voteTO