#รักแกง #โหวตแกง ค่ะ  
> พิมพ์ D1 sms 4642464
> http://bangmusicawards.bangchannel.com/vote.php
#คุณและคุณเท่านั้น  #kangsom #KS"