#davidmoyesisafootballgenius #LFC #jft96 #skysports #lfcfans #ynwa #MoyesSacked #Moyes  #DailyMail #DailyMirror