@KideroEvans*gasps* @Systems21747 . :) http://fb.me/13KVpiNbO @KTNKenya @CapitalFM_KENYA @NTVKenya 2CitizenTVKenya