Everyone is enjoying the king of the fruit - DURIAN! #squidjiggingTGG #TourismTerengganu #VMY2014