prez Kenyatta in London 4 #FirstLady Marathon #Kenya http://bit.ly/Q334uF