Sir. A****** ang kaunaunahang nagbigay ng tres saken! Hayyy.