#ACMs GIF of the night: @LukeBryanOnline & @BlakeShelton's selfie! #NoDisrespecttoSherylCrow